دریل نمونه بردار(کرگیر) DM51P

تماس بگیرید

 • مجهز به کنترل های الکترونیکی هوشمند از قبیل کنترل اضافه بار استارت آرام و سیستم قطع کن جریان مدار
 • دارای گیربکس تک سرعته مجهز به کلاچ لغزشی مکانیکی
 • قابلیت سوراخ کاری در حالت خشک و تر
 • امکان انتخاب بین حالت چکشی و معمولی
 • دارای تراز لوله ای شکل
مقایسه محصولات
ploads/2018/02/DM51P-DM51D-126x154.jpg 126w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />8/02/DM Pcommerce-product-gallery__image"> پروفش51P-DM51D-15rتجوwoocopک و #3g" class="woocommer ed'2rit_/DM51P-DM51D-1-150x150.jpg" class="woocommerce-product-gallery__image">
pg 2*o!uct-details__short4s/2018d@pan cgm9t246w, https://skandrresults-search instant/DM51P-DM51D-3-246x300.jp 51P-Dی های شyitem مشاهده لیست علاقه مندی ها - taaSf="h/kandariaritoct-a,al/concrete_saw/">اره بتن بر
 • اره بتن برape-taxonomPype r pdedbrd رهw="u3"menu3-246rtcs8_tileworking/concrete('dtoct-a,al/concrete_saw/Rduc/" _saw/Rduc/"spa8g" saw/Rduc/" _saw/Rduc/"spa8g" saw/Rduc/" _saw/Rduc/"spa8g" saw/Rduc/" _saw/Rduc/"spa8g" saw/Rduc/" _saw/Rduc/"spa8g" saw/Rduc/" _saw/Rduc/"spa8g" sap/cart رهan>
 • امکeuct&id=6642" class="compare" data-pw
 • اoadis toolshvac/rDM51P-DM51D-150x1assyشک و تر
 • امکeuwww.facebookاره assrه assr.php?u=tileworking/concrete('dtoct-a,al/concret&t=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%28%DA%A9%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%29+ class="woocommerce-product-gawindowitoolwامکeuwww.facebookاره assrه assr.php?u=tileworking/concrete('dtoct-a,al/concret&t=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%28%DA%A9%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%29+ clastoolw,toolwfacebooktoolw,toolwftant/DMwaritoolwftant/DMwaritoolwftant/DMwaritoolwftant/DMwaritoolwftant/DMwaritoolwftant/DMwaritoolwft/DMwaritoolwffacebook/DMwaritoolwftant/DMwaritoolwqen"trce1P-DFacebook/product-category/don cl/prcducکاری در ح3-246rftant/DMwaritoolwftant/DMwaritoolwftant/DMwaritoawindowitoolwامکeu3-246r'dtoci1D.jpgtweet">
 • امکeuwww.ر edinاره assA 18"> 150">اا مکیوaskandas.com/whda what-is-a-sanywtm_6217_لndan2rلist/" -ywtm_6217" سنگلthumbnaype-simclatab-ywtm_6217"skanda olwftant/Dtab-ywtm_6217"svalue="1P-DMaskandas.com/whda what-is-a-sanhtml5_video_لndan2rلist/" -html5_video" سنگلthumbnaype-simclatab-html5_video"skanda olwftant/Dtab-html5_video"sداnofojpg" clasaskandas.com/whda ="6642 محصول در

  ست p42" td>eigh/trtps://trtps://thsvalخص">ابpan iv> thsps://td>

  240-220 class، 1800 cl-DMp42" td>eigh/trtps://trtps://ths

  3600/2160claه کnse">"eleclaeigh/trtps://trtps://ths

 • .com?act thsps://td>

  56000clندندnse">"eleclaeigh/trtps://trtps://ths 1P-Dom? ردth-wcwl-wishla href="htthsps://td>

  8 eigh/trtps://trtps://thsv value="raian cla

  4.5 r"> و eigh/trtps://trtps://thsvllowwp-c

  6 eigh/trtpsh/tس sps://ds/2018 محصول در search-wriv> فه شد فه شد>"ss څندcom/cart/">"600" height="732" srcp>>"ss څندcom/cart/">ue="raian clacom/wp-/02/D"porstant-ی (ion cl50x150ی)v class="yithiv> s/201pg" dataiv> فه شد<-item--tom "disراز لوله ای شکل