پولیشر SP4000

تماس بگیرید

  • مجهز به کنترل های هوشمندی از قبیل استارت آرام و سیستم کنترل الکترونیکی سرعت
  • دستگاهی سبک و خوش دست که در عین حال بادوام و مقاوم بوده که می توان از آن برای سنباده زدن سطوح چوبی، پلاستیکی و فایبر گلاس ی سطوح رنگ شده یا روغن جلا خورده استفاده کرد
  • راه حلی مناسب و سریع برای از بین بردن زنگار سطوح فلزی پولیش زدن فلزات
  • سرعت قابل تنظیم
مقایسه محصولات b)op 9has/ska m-ty
rig"gBe vert000.jpg" cl-vm[darifi esso>rig"gBe vert000.2dPlass-vm[(
ducty m
rig"gnetic-co/SP4 6"gnetic-co/SP4 6"g3 مش اضافه به لیbمش product_meta">
"http o_;r/P4000.jpg" cl-vm[darifi-wiw:at-imagep sS6:r/P4000.jpg"vm[d"dwiw:at-istjdr/mixer/">همز> "600oolsai dn4400-ldca u>"600oolsai rig"gBe vert000.2dPlass-vm[(
duc7oh3wr/w/t_ met_ met_ met_ met_ met_ met_ merdswl-tps://s