دریل نمونه بردار(کرگیر) DM12

تماس بگیرید

  • موتور 3500 واتی دارای بدنه ای از جنس آلومینیوم که دوام طولانی مدت و خنک شدن سریع موتور را در پی خواهد داشت
  • مجهز به تراز عمودی
  • گیربکس روغنی 3 سرعته مجهز به کلاچ مکانیکی
  • دارای تراز افقی لوله ای شکل (در هر دو طرف)
  • مجهز به سیستم تغییر ولتاژ که در صورت نزدیک شدن به محدوده اضافه بار به اپراتور هشدار می دهد.
  • مجهز به استارت کند؛ یک سیستم بی نظیر برای شروع اتوماتیک سوراخکاری
,,max-image_width="600" data-large_imagافه ش)aritools.com/wp-content/uploads/2018/o "woocommerce-notices-wrapper">
)/>
.com/wp-con)data-large_image="https://skandaritooo p+پی خواهد داشت .com/wp-con)data-large_image="https://skandaritooo p+پی iv id,motooo p+پی خواهد داشتmlbb//skandaritooo p+hlisn wnb9ls.com">wne2lp?e-wishlist/assetsbbu اضا/>shlistexistsbrowse hide" style="9durodu,,ductر پی خواهد داش5="visibility:hiddbbu مشpan> Ae_image="https://skandaritooo p+commur,du,,9ssbrowse hide" style="9durodu,,ductر پی خواraw&hroduct-galle,,age=li>
پایه نواbploadt="732lm ass toondaritool,mlbb//skand ass>پایه نوraw&h0.jpg 246w, ,,lbb/s="yith-wcwl-wishlistaddedbrowse lity:hiddbb)هز به سیستم تغییر ولo e_image_height="732" srcset="https://skandaritools.com/wp-content/uploads/2018/02/DM12-1.au7b/skantools.com/wp-content/uploads/>