شیارزن CG150

توضیحات ندارد

مقایسه محصولات
مدل دستگاه

CG150

وزن دستگاه

7.2 کیلوگرم

دفترچه راهنما

دفترچه راهنما دستگاه به همراه نقشه انفجاری (انگلیسی)


کدهای جاسازی ویدیو ساخته شده از Webilop